Domek lub Apartament

Dwa niezależne apartamenty
1 Apartament max 6-  osób
2 Apartament max 4 – osoby dorosle 1 dziecko
3 Apartament max 4 – osoby dorosle 1 dziecko

 

Plac zabaw “Maja” dla najmłodszych

Warunki rezerwacji

Goście przebywający w domku proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
Wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco 502714691
Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu, do godziny 10.00 w dniu wyjazdu (w miarę możliwości domki udostępniamy o wcześniejszych godzinach, późniejszy przyjazd prosimy zgłaszać telefonicznie,
Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku w wysokości 50% całego pobytu w terminie 3 dni. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana. Pozostałą część opłaty za pobyt wraz z opłatą klimatyczną należy uiścić w dniu przyjazdu. Konieczność wystawienia faktury VAT prosimy również zgłaszać w dniu przyjazdu (dane do faktury oraz treść wymaganą przez zakład pracy prosimy dostarczać czytelnie wypisane) .
W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł. jako zabezpieczenie na wypadek ewentualnych szkód. Rozliczenie i zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu po wspólnej kontroli domku.
W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób (bez zgody i wiedzy właściciela) właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, nie z winy Właścicieli domków letniskowych, NIE uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. W przypadku całkowitej rezygnacji z pobytu, kwota wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi.

W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzeganie regulaminu na terenie obiektu , właściciele mają prawo zażądać bezzwłocznego opuszczenia obiektu, bez zwrotu wniesionych opłat za pobyt.

Goście przebywający w naszym obiekcie zobowiązani są do poszanowania wyposażenia. O powstałych szkodach należy od razu zawiadomić właścicieli. Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, pełną odpowiedzialność materialną ponoszą goście.

CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW, prosimy korzystać z popielniczek znajdujących się na terenie obiektu.
Zabrania się wykonywania na własną rękę jakichkolwiek napraw powstałych usterek. Wszystkie usterki należy niezwłocznie zgłaszać właścicielom.
Właściciel nie odpowiada za niedogodności wynikające z przyczyn niezależnych takich jak brak prądu, wody, internetu, telewizji lub pogody.

Właściciele domków letniskowych nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości, pozostawione w domkach i na terenie obiektu podczas ich nieobecności.
Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

W dniu wyjazdu prosimy o pozostawienie domku w należytym porządku( prosimy o nie pozostawianie jedzenia w lodówce.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (swiece itp:), nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych nie bedących na wyposażeniu domku lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.

WPŁATA ZADATKU OZNACZA ZAPOZNANIE SIĘ I AKCEPTACJĘ REGULAMINU.

Ul.Klusie 1b
34-500 Zakopane
502714691
nr konta